Nemecko

  • Hlavné mesto: Berlín

 

  • Celková rozloha: 356 854 km²

 

  • Obyvateľstvo: 82,6 milióna

 

  • Mena: euro

 

  • Úradný jazyk: Nemčina

Nemecko má najväčší počet obyvateľstva zo všetkých krajín EÚ. Jeho územie sa rozprestiera od Severného a Baltického mora na severe až po Alpy na juhu a tečie cez neho niekoľko veľkých európskych riek ako Rýn, Dunaj a Labe.

 

Nemecko je spolková republika. Zákonodarný zbor na celoštátnej úrovni predstavujú Bundestag, ktorého členovia sú volení každé štyri roky, a Bundesrat, ktorá pozostáva zo 69 zástupcov 16 štátov (Bundesländer).

Po druhej svetovej vojne sa Nemecko rozdelilo na demokratický Západ a komunistický Východ (Nemecká demokratická republika). Symbolom tohto rozdelenia sa stal Berlínsky múr. Rok po jeho páde v roku 1989 sa Nemecko opäť zjednotilo.

 

   

Nemčina je najrozšírenejším materinským jazykom v Európskej únii.

 

Nemecko má tretie najväčšie hospodárstvo na svete zamerané na výrobu automobilov, ľahké strojárstvo, výrobu elektronických a komunikačných zariadení, chemický a farmaceutický priemysel a mnohé ďalšie odvetvia. Nemecké spoločnosti vo veľkom investovali v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré v roku 2004 pristúpili k EÚ.

  

Nemecko významne prispelo k európskej vážnej hudbe cez svojich rodákov Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Richarda Wagnera a ďalších. V oblasti filozofie a jazykovedy sú súčasťou bohatého nemeckého dedičstva diela Luthera, Goetheho, Schillera, Nietzscheho, Kanta, Brechta či Thomasa Manna.

 

Nemecko je druhý najväčší producent chmeľu na svete a krajina je známa svojím kvalitným pivom. V údoliach Mosely a Rýnu sa pestuje vinič.

 

Vyhľadávanie

Mestá

Potsdam-Sanssouci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem vlastných slov sme požili informácie z: https://europa.eu/