Mestá

SPIŠSKÁ BELÁ

SPIŠSKÁ BELÁ

V severnej časti Popradskej kotliny leží starobylé spišské mestečko Spišská Belá. Jeho chotár ohraničujú na severozápade Belianske Tatry, na východe Levočské vrchy a nachádza sa v rovinatej časť kotliny, ktorou pretekajú tatranské bystriny a potoky (od jedného z nich "Biela" má mesto svoje...

BELIANSKE TATRY

BELIANSKE TATRY

Národná prírodná rezervácia o výmere 5408 ha, vyhlásená v roku 1991. Belianske Tatry začínajú na západe vrchom Rodová (1 760 m.n.m.) nad Javorinou a končia sa Kobylím vrchom (1 108 m.n.m) na východe nad Tatranskou Kotlinou. Hrebeň meria vzdušnou čiarou asi 14 km. Ochrana rozľahlého územia,...

ŽDIAR

ŽDIAR

Legenda o obci hovorí, že v lesoch v širokej Doline potoka Biela pod Belianskymi Tatrami pálili ľudia z okolitých dedín drevené uhlie. Jeden z uhliarov si postavil malú chalúpku a jediné okno na drevenici bolo obrátené na tú stranu, z ktorej do izby v noci svietilo svetlo „Zorničky“. Ľuďom,...

ZÁDIEL

ZÁDIEL

Nachádza sa vo východnej časti Slovenského rudohoria. Obec sa spomína r. 1355, vždy bola v rukách drobnejších zemepánov, od 16. stor. príslušenstvom Turnianskeho hradu. Spustošenú obec na konci 17. stor. zaľudnili protestanti vykázaní z Turne.         ...

SMOLNÍK

SMOLNÍK

Stará banícka obec v doline Smolníckeho potoka vo Volovských vrchoch. Prvá písomná zmienka o Smolníku sa zachovala v listine z r. 1243. Starú banícku obec dosídlili v 13. stor. Nemci z Gelnice, roku 1327 ju Cisár Karol Róbert povýšil na slobodné banské mesto s banským, trhovým, poľovným i ...

NÁLEPKOVO

NÁLEPKOVO

Obec Nálepkovo leží na ľavom brehu rieky Hnilec, do ktorej ústi obcou pretekajúci Železný potok. Prvé správy o jestvovaní obce poskytujú archívne listiny z roku 1290, pomenovaním Vagndruzel. Podľa týchto správ obec bola založená šoltýsom Pekoldom z Gelnice, na základe zmluvy uzavretej...

Vyhľadávanie

Kde ste boli toto leto?

Dátum: 26.08.2009

Vložil: Nikola

Titulok: Kysuce

Ahojte,

toto leto som strávila u babky na Kysuciach... nič extra ale bolo fajn. Kysuce sú v lete krajšie ako v zime, keď tam je kopa snehu a niet sa kam dostať...