ŠTÚROVO

ŠTÚROVO

Štúrovo – mesto žijúce pre turistov

V meste veľkosti cca 11 100 obyvateľov, ležiaceho na ľavom brehu Dunaja na Slovensko maďarskej hranici. Štúrovo je najjužnejšie ležiacim mestom na Slovensku, ktoré priťahuje návštevníkov svojim zaujímavým prírodným prostredím. Tu sa začína ohyb Dunaja s úchvatným výhľadom na klasickú baziliku v Ostrihome. Pri meste sa vlieva Hron do Dunaja ponúkajúc vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov.

Štúrovo je predovšetkým kúpeľným mestom. Termálne kúpalisko VADAŠ je právom slávne aj za hranicami. Svojou kapacitou nad 8.500 návštevníkov, obnovenými bazénmi rôznej veľkosti, krytou plavárňou, obnovenými radmi bufetov a sociálnych zariadení, možnosťou športovania ponúka ideálne podmienky na oddych milovníkom vody a slnka.

Územie mesta bolo osídlené už v kamennej dobe. V rímskom období sa v týchto miestach nachádzala strážna stanica „Anavum“. Mesto vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakath, letohrádok Kakathvár dal v 10. storočí vybudovať syn maďarského kmeňového náčelníka Árpáda. Osada Kakath postupne získala na význame a bola akýmsi trhoviskom stredovekých kupcov z južnej a západnej Európy. V období vpádov bola osada opevnená, preto sa začal používať nový názov „Párkány“.

 


V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s jarmočným právom. Kráľ Karol IV. udelil mestu trhové právo, pričom najvýznamnejší bol trh Šimona a Júdu. Jeho história trvá dodnes. Po vzniku Československa v roku 1918 sa Parkan z vnútroštátneho mesta Uhorska mení na pohraničné mesto Československa. Konečná zmena názvu Parkan na Štúrovo sa udiala v roku 1948.

Mesto je známe svojou toleranciou. Už celé stáročia pokojne spolunažívajú na jeho území príslušníci rôznych národností a náboženstiev. Táto rôznorodosť dáva mestu zvláštny kolorit. Som si istý, že počas Vášho pobytu sa u nás budete cítiť dobre a že Štúrovčania Vás presvedčia o svojej srdečnosti a pohostinnosti.

        

Estergom = Ostrihom

Tu sa narodil prvý maďarský kráľ Štefan I., zakladateľ štátu, neskôr vyhlásený za svätého. V 11. storčí bolo mesto prvou kráľovskou rezidenciou a cirkevným strediskom štátu. Dnes je sídlom ostrihomského biskupa, hlavy maďarskej katolíckej cirkvi.

Poznávacím zankom mesta a dominantou Hradného vrchu je klasicistická Bazilika z 19. storočia, najväčšia v štáte, s najväčším oltárovým obrazom vo svete namaľovaným na plátno. Jedinečná je vstavaná kaplnka Bákócz z červeného mramoru, perla maďarskej renesančnej architektúry, o 300 rokov staršia než samotný kostol. Poklad Dómu v juhozápadnej postrannej kaplnke zahrňuje 400 umeleckých zlatotepeckých prác a textílií, okrem iného aj kostenné poháre, gotické rúcha, kalich a honosný kríž Corvina. Vedľa Baziliky na námestí Szent István tér 1 stojí niekdajší Kráľovský palác s Hradným múzeom: "Sál svätého Štefana" z 12. storočia, kráľovská domáca kaplnka s freskami, historické a stredoveké nálezy mesta.

                        

Prvoradá je provinčná zbierka v Kresťanskom múzeu na námestí Mindszenthy hercegprímas tere 2, obsahujúc vzácne kusy stredovekého maďarského umenia ako oltár s kalváriou z 15. storočia a Boží hrob z Garamszentbenedek (Benedikt nad Hronom na Slovensku). Početné zahraničné cennosti sa dotýkajú všetky druhy výtvarného umenia - od rannej italskej renesancie po modernú sakrálnu maľbu.

Múzeum Dunaja na ulici Kölcsey Ferenc 2 informuje o histórii ekonomického využitia rieky. Múzeum ponúka zaujímavosti aj pre deti, pre školské výlety - v atypickej sieni mapy. Vedeli ste, že z diaľky Budapešť sa zdá byť fialová? Tento jav je typický na husto obytné mestá. Ďalej, vedeli ste že vodomer je maďarským vynálezom?

Kuriozitou Pamätného domu Babits na uici Babits mihály 11. je "stena podpisov" s podpismi prominentných maďarských osobností verejného života 19. storočia.

Pri meste sa nachádza jedno z najstarších letísk Maďarska, používa sa od r. 1936. Aj otec slávneho Ernöho Rubika tu začal lietať. Dnes slúži leteckému plachteniu, čo sa tu aj vyučuej!

Kedysi sme sa plavili po Dunaji a obdivovali nádhernú baziliku z diaľky, jedinký raz sme mali možnosť ísť do mesta a ísť až k nej. Je obrovská. Vtedy bola zatvorená. Toto leto (2009) sme ju mohli obdivovať aj zvnútra a ten pocit je úžasný. Strop je tak vysoko a vy ste takí maličkí :)

Určite je to miesto, ktoré sa oplatí vidieť zo Štúrova a tiež naopak - vychutnať si výhľad z maďarskej strany na Slovensko.

Vyhľadávanie

Boli ste v Štúrove?

Neboli nájdené žiadne príspevky.