PODHÁJSKA

PODHÁJSKA

Obec Podhájska leží na južných výbežkoch Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 170 m. n. m. Obec Podhájska patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho kraja. Obec Podhájska leží na železničnej trati medzi Levicami a Šuranmi. Obec Podhájska susedí s obcami Trávnica, Radava, Pozba, Veľké Lovce.

Podhájska patrí medzi najnavštevovanejšie kúpeľné a turistické atrakcie na Slovensku. V obci Podhájska sa nachádza termálne kúpalisko Podhájska. Liečivá termálna voda kúpaliska Podhájska, ktorej účinky už pomohli mnohým ľuďom sa v takomto zložení nachádza len v obci Podhájska a má podobné liečivé účinky ako Mŕtve more.

Obec Podhájska vznikla v roku 1960 spojením obcí Belek a Svätuša. Kroniky dokazujú, že obe obce patria k najstarším osídleniam na Slovensku. Výskumy archeológov a historikov preukázali, že údolie rieky Žitavy a jej prítokov, na východnom okraji ktorého leží aj obec Podhájska, bolo už v praveku osídlené našimi predkami. V Beleku objavili neolitické sídlo s kanelovou keramikou a rímsko-barbarské sídlo, vo Svätuši hrob potiskej kultúry, eneolitické sídlo. Všetky tieto dôkazy poukazujú na to, že teritórium obce Podhájska bolo osídlené súvisle najmenej 5000 rokov. Časť obce Belek je dokumentovaná v zakladajúcej listine Benediktínskeho opátstva z roku 1075, keď dedina Belegi spolu s ďalšími obcami bola darovaná kráľom Gejzom kláštoru vo Svätom Beňadiku. Svätuša alebo tiež Senča, obec s farou, sa v listinných materiáloch spomína v roku 1156, keď ju daroval arcibiskup Martírus ostrihomskej kapitule. Obce vo svojom vývoji prežili vpády Tatárov, Turkov v rokoch 1657 a 1663, keď boli spustošené. V roku 1763 ich postihlo zemetrasenie a v roku 1863 požiar. Pri požiari vyhorela celá obec Svätuša. Obec Podhájska bola postihnutá morovou epidémiou v roku 1876.                            

Prvý vrt v obci Podhájska sa realizoval v roku 1973 pracovníkmi naftových dolov z Gbelov v rámci úlohy Geologického ústavu Ľ. Štúra v Bratislave. Výskum sa týkal priestorového rozloženia zemského tepla a bol zameraný na vyhľadávanie hypertermálnych vôd v Západných Karpatoch. Vrt sa vykonal južne od obce za potokom Liska na základe požiadavky podniku Agrotermál, so zámerom využívať vodu z vrtu ako vykurovacie médium pre skleníky. Keďže lokalita sa nachádza v blízkosti miest Šurany, Nové Zámky, Vráble a ich okolia, z hľadiska rekreačného využitia by mala potenciál nadobudnúť značný význam. Vrtné práce boli ukončené dosiahnutím hÍbky 1900 m. Z tej sa pod silným tlakom začala chrliť približne 80°C horúca voda s obsahom jódu, ktorý ju sfarbuje do hneda.

Rozbor vody geotermálneho prameňa

Katióny Chem. zn. mg/l Lítium Li 4,0 Sodík Na 5540,0 Draslík K 525,0 Amonium NH 1,62 Horčík Mg 113,9 Vápnik Ca 499,3 Železo Fe 6,3 Mangán Mn 0,14 Hliník Al 0,03 Spolu katiónov 6690,1      

Anióny Chem. zn. mg/l Fluór F 4,0 Chloridy Cl 8914,4 Bromidy Br 50,2 Jodidy J 3,61 Dusičnany NO stopy Sírany SO 840,2 Bikarbonáty HCO 1211,3 Fosforečnany PO 0,34 Spolu aniónov 11024,05      

Iné Chem. zn. mg/l Kyselina kremičitá   84,5 Kyselina boritá   92,5 Sírovodík   neg

Podhájska patrí medzi najnavštevovanejšie kúpeľné a turistické atrakcie na Slovensku.  Liečivá termálna voda, ktorej účinky už pomohli mnohým ľuďom sa v takomto zložení nachádza len tu a má podobné účinky ako Mŕtve more. Voda pomáha pri liečbe chorôb kožných, pohybového ústrojenstva, alergie a horných dýchacích ciest.

 

Vďaka termálnemu kúpalisku ročne navštívi Podhájsku množstvo turistov.

Tento rok (2009) sme sa tam na odporúčanie známych boli pozrieť aj my. Bolo fajn. A naučila som sa konečne plávať :) :) :)

 

Vyhľadávanie

Boli ste v Podhájskej?

Neboli nájdené žiadne príspevky.