IVONA

Jej osobným číslom je 2 - Dobrota, je to meno vhodné pre Rakov, Ryby, Škorpióna, alebo Váhy.

Vhodnou farbou je hnedá.

Ivony sú z duše dobré a milé, prívetivé a uznanlivé osobnosti, ktoré by sa dokázali pre svoje okolie obetovať celkom bez nároku na odmenu. Mnohí to aj využívajú a ničia ich, na ich úkor sa obohacujú a používajú ich na vlastné ciele. Ivony mnohokrát ani nevedia, že sa okolo nich deje niečo zlé, ony očakávajú od každého to, čo samy poskytujú - pomoc, úprimnosť, podporu a príjemný úsmev. Ak zistia svoj omyl, vedia v sebe nájsť odvahu a zrátať všetky priestupky tomu, kto im ublížil.

Vyhľadávanie