David Gibbins - Najvzácnejší rukopis

David Gibbins - Najvzácnejší rukopis

Jack Howard je vedec a podmorský archeológ. Súčasne ale neprestal byť rojkom, ktorý pevne verí, že ďalší objav, ktorý sa mu podarí, bude ešte zaujímavejší než ten predchádzajúci. Dobrodružná povaha spolu s vytrvalou túžbou po odhaľovaní pradávnej histórie ho však často privádza do situácií, kde už nejde iba o zdravie, ale priamo o život.

Keď s priateľom Costasom objavia vrak, ktorý mohol byť – a iste aj bol – plavidlom, ktoré ukončilo púť svätého Pavla, myslí si, že ho už nič väčšieho nečaká. Hlboko sa však mýli. Objav jeho priateľov ho vytiahne spod mora a privedie do Herculanea, mesta, ktoré pred tisícimi rokmi pochovala láva soptiaceho Vezuvu. Ale nie je všetko tak, ako má byť – alebo tak, ako hlásajú oficiálne dejiny. Mohol by rímsky cisár fingovať vlastnú smrť? A o čom to vlastne vo svojich zápiskoch hovorí? Medzi dvomi, zdanlivo nesúvisiacimi objavmi sa náhle vynárajú ohromujúce súvislosti.

Zdá sa však, že niekto si nepraje, aby pravda vyšla na povrch, a z vedeckého výskumu sa nečakane stáva nebezpečná naháňačka po celom svete. Je tu totiž istá, dokonale fungujúca organizácia, ktorá je schopná urobiť čokoľvek a zabiť kohokoľvek, len aby všetko zostalo utajené a nič neohrozilo jej moc.


Rímske podzemie obohatí Jacka o o skúsenosti s potápaním do smrdľavej stoky, londýnske katakomby o nález z mýtických dôb Veľkej Británie a tiež najposvätnejšie miest
o kresťanstva, chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme, ešte nie je tak preskúmaný, ako by sa mohlo zdať.

 

 

 

Spisovateľ, archeológ a odborník na staroveké potopené lode David Gibbins sa narodil v roku 1962 v kanadskom Saskatoone. Jeho rodičia - obaja univerzitní profesori - boli Angličania, takže vyrastal nielen v Kanade, ale aj na Novom Zélande a v Anglicku. Záujem o archeológiu, ktorý mal od detstva, ho neskôr priviedol na Bristolskú univerzitu, ktorú absolvovali v roku 1983 s vynikajúcim prospechom. Potom pokračoval v štúdiu na univerzite v Cambridgi, v roku 1991 získal titul PhD., samozrejme, že v odbore archeológia. Prednášal na anglických univerzitách archeológiu, históriu a dejiny staroveku, neskôr sa rozhodol venovať sa iba písaniu románov. Jeho romány, ktorých dej sa odohráva na Yucatáne v Mexicu alebo pod hladinou mora pri hľadaní dávnych zatopených miest, vychádza z jeho vlastných bohatých skúseností.

 

 

 

Vyhľadávanie