BANSKÁ ŠTIAVNICA

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Banská Štiavnica je najvýznamnejším banským mestom na Slovensku. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1217. V historickom jadre mesta sa nachádzajú mnohé umelecko-historické pamiatky: mestský hrad z 13.storočia, budovy banskej a lesníckej akadémie, radnica zo 14. storočia, neskorogotický kostol sv. Kataríny z 15. storočia, renesančné meštiacke somy, súbor barokových sakrálnych stavieb. 

    

 

Dominantami mesta sú Nový zámok zo 16. storočia, renesančno-baroková budova Klopačky zo 16. storočia, románska bazilika Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia a súbor sakrálnych budov Kalvárie zo 17. storočia, ktorá patrí medzi najväčšie v Strednej Európe. 

  

 

Banská Štianica je najstaršie banské mesto na Slovensku. Mala dominantné postavenie v Európe už zaťiatkom 13. storočia. Stala sa jedným z najváznamnejších stredísk ťažby zlata a striebra a súčasne najvýznamnejším centrom banskej vedy, techniky a školstva. Rýchly rokvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už románskom období ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16. storočia, charakterizujú popri rozsiahlych goticko-renesančných meštiackych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny.

Neoddeliteľnou súčasťou pamiatkového fondu mesta sú rozsiahle komplexy technických diel, ktoré súviseli s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd - rôzne šachty, štôle, ťažobné veže, vodohospodársky systém kanálov a podobne. V Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je Banská Štiavnica technickými pamiatkami jej okolia. Silným zážitkom je návšteva 76 mestrov dlhej podzemnej štôle, alebo prehliadka originálnych exponátov v baníckom múzeu, nachádzajúcom sa vo voľnej prírode.  

 

Banská Štiavnica je jedným z niekdajších najvýznamnejších stredísk drahokového baníctva, banskej vedy, techniky a školstva v Európe. Mestské a banské práva obdržala už v roku 1238, ale ťažba a spracovanie kovov, predovšetkým zlata a striebra siaha až do doby bronzovej. Do Banskej Štiavnice prišlo v stredoveku mnoho nemeckých banských odborníkov, ktorí tu priniesli svoje nové progresívne poznatky z ťažby rudy. Dekrétom Márie Terézie z roku 1735 tu bola založená prvá banská vysoká škola, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohoto druhu na svete a stala sa vzorom pre vznik neskoršej polytechniky v Paríži. 

Na návštevu Banskej Štiavnice si rezervujte celý deň, je to nádherné mesto obklopené rôznymi atrakciami, ako sú neďaleké jazerá (Evičkine a Veľké Richnavské), Banské múzeum, Nový a starý zámok, pozrite sa do botanickej záhrady a keď potrebujete dobiť tak určite objímte sekvojovec :) No a potom sa vydajte na Kalváriu, kde sa môžte kochať výhľadom na tú úžasnú slovenskú krajinu a hovoriť si "tam sme boli, aj tam..." a keď ešte nebudete mať dosť tak sa choďte pozrieť do Svätého Antona - my sme to nestihli - zatiaľ :)

Vyhľadávanie